Monospazzola


Monospazzola
Diametro spazzola mm Diametro fusto mm Diametro foto mm Filamento
400 380 102 PP 0,60 bianco liscio stabilizzato
420 380 102 PP 0,60 bianco liscio stabilizzato
420 380 102 Nylon 612 abrasivo GRIT 36 - 320